Informacja
o działalności Biura Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o.
na rynku szkoleniowym

      Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. powstało w czerwcu 2001 roku z przekształcenia Biura Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP SITPNiG.

      Wszyscy pracownicy Biura mają za sobą kilkunastoletni staż pracy w organizacjach szkoleniowych NOT.

      Od wielu lat organizujemy szkolenia, głównie z zakresu normalizacji, jakości, ochrony środowiska i BHP.

      Od wielu lat współpracujemy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (wcześniej Polskim Komitetem Normalizacji, Miar i Jakości) organizując szkolenia z zakresu normalizacji jak również spotkania Przewodniczących Normalizacyjnych Komisji Problemowych (obecnie Komitetów Technicznych).

      Od początku powstania Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB" (tzn. od roku 1991) mamy przyjemność organizować większość spotkań i Walnych Zgromadzeń firmowanych przez oba Kluby.

      Dla przybliżenia zakresu prac Biura pozwalamy sobie wymienić ostatnie spotkania szkoleniowe współorganizowane wraz z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000 oraz Klubem "POLLAB"

  1. Seminarium "Rodzina norm ISO 9000:2000", Szczyrk
  2. Konferencja "Integracja systemów zarządzania", Ciechocinek
  3. XIII Walne Zgromadzenie Klubu PF ISO 9000, Warszawa
  4. Konferencja "Polski system oceny zgodności", Warszawa
  5. Konferencja "Szacowanie niepewności pomiarów", Zakopane
  6. Seminarium "Doskonalenie jakości personelu", Warszawa
  7. Konferencja "Polskie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego na unijnym rynku po 1 maja 2004r. - system HACCP", Warszawa

      Organizowaliśmy również (na zlecenie Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji) coroczne spotkanie certyfikacyjne CENELEC, w którym udział wzięło ponad 80 przedstawicieli krajowych jednostek certyfikacyjnych z całej Europy.

      Byliśmy również organizatorem podobnego spotkania dla przedstawicieli laboratoriów chemicznych całej Europy (Eurachem Meetings).

      Jesteśmy również organizatorem cyklicznych szkoleń pracowników Polskiego Centrum Akredytacji nt. "System jakości w Polskim Centrum Akredytacji".

      Poza profesjonalną kadrą organizatorów i wykładowców dysponujemy również wyposażeniem technicznym niezbędnym do właściwej realizacji szkoleń.

Oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

T Komp - Producent Oprogramowania