Nasze szkolenia

System Zarządzania Labolatorium

Warszawa, 2-4 grudnia 2014 roku

Doskonalenie umiejętności audytowania

Warszawa, 25 listopada 2014 roku

ISO 9001, a ISO 17025 - jak integrować?

Warszawa, kwiecień, październik 2014 roku

Odstępstwa, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze

Warszawa, kwiecień, październik 2014 roku

Pomiary masy

Warszawa, 29-30 października 2014 roku

Doskonalenie umiejętności auditowania

Warszawa, 28 marca 2014 r. , 27 czerwca 2014 r., II p. września 2014 r., II p. listopada 2014 r.

System Zarządzania Labolatorium

Warszawa, 21-23 października 2014 r.

Doskonalenie auditów wewnętrznych w labolatorium

Warszawa, 5-7 października 2014 r.

Spełnianie wymagań akredytacyjnych

Warszawa, 16, 17, 18 września 2014 r.

System Zarządzania Labolatorium

Warszawa, 16-18 września 2014 r.

Jakość w biznesie VII

Łomża, 27 maja – 1 czerwca 2014 r.

System zarządzania laboratorium

Warszawa,  2014 r.

Pomiary masy

Warszawa, 9-10 czerwca 2014 r.

Audit wewnętrzny w laboratorium

Warszawa, 21-23 maja 2014 r.

Pomiary masy

Warszawa, marzec 2014 r., czerwiec 2014 r.